Onderweg met inspirerende voorbeelden van collectief vervoer
Header

Polderen in de Bijlmer

september 3rd, 2012 | Posted by admin in media | mobiliteit | taxi - (Reacties uitgeschakeld voor Polderen in de Bijlmer)

De snorder. Iemand die wel eens in Suriname is geweest kent het wellicht en zo rijden in de Bijlmer naar schatting ook meer dan honderden ‘illegale taxi’s’ rond die jaarlijks duizenden ritten maken. In het uitgaansleven in het land komt het tevens veelvuldig voor. Het lijkt in ieder geval soms eerder op een sociale voorziening … Read more

Ontwikkelingen vrijwilligersvervoer Noordkop

juli 23rd, 2012 | Posted by admin in media | regio | taxi | vrijwilligers | wmo-vervoer - (Reacties uitgeschakeld voor Ontwikkelingen vrijwilligersvervoer Noordkop)

In Noord-Holland is enige commotie ontstaan over het Belbusinitiatief in de Noordkop. De gemeente Hollands Kroon wil haar Wmo-vervoer laten uitvoeren door de Belbus Noordkop en heeft de vrijwilligersorganisatie een startsubsidie gegeven. Een taxibedrijf heeft nu bezwaar gemaakt en ook in de Staten van Noord-Holland zijn vragen gesteld over deze ontwikkelingen. Zoals eerder op Parck … Read more

Agendatip: bijeenkomst doelgroepenvervoer Zuid-Holland

mei 28th, 2012 | Posted by admin in media | taxi | toegankelijkheid | wmo-vervoer - (Reacties uitgeschakeld voor Agendatip: bijeenkomst doelgroepenvervoer Zuid-Holland)

Het Provinciaal Platform Mobiliteit van Zorgbelang Zuid-Holland heeft samen met het KpVV op 28 juni in Berkel en Rodenrijs een themadag georganiseerd rondom de ontwikkelingen van het doelgroepenvervoer. De afgelopen jaren is het doelgroepenvervoer vaak onderwerp van discussie geweest. Veelal betrof deze discussie de kwaliteit van dit vervoer. Het doelgroepenvervoer vormt in samenhang met de … Read more

Semi-professioneel vervoer als substituut Wmo-vervoer en OV in Kop van Noord-Holland

mei 1st, 2012 | Posted by admin in taxi | vrijwilligers | wmo-vervoer - (Reacties uitgeschakeld voor Semi-professioneel vervoer als substituut Wmo-vervoer en OV in Kop van Noord-Holland)

Door andere prioriteiten in het provinciaal beleid en bezuinigingen schuift het reguliere busvervoer meer op naar een gestrekt net van hoogwaardig openbaar vervoer. Veel gehoord is dat dit ten koste gaat van de sociale functie. Voor de ‘witte vlekken’ die ontstaan wordt Regiotaxi en buurtbus genoemd om deze in te kleuren. In de Kop van … Read more