Onderweg met inspirerende voorbeelden van collectief vervoer
Header

Polderen in de Bijlmer

september 3rd, 2012 | Posted by admin in media | mobiliteit | taxi

De snorder. Iemand die wel eens in Suriname is geweest kent het wellicht en zo rijden in de Bijlmer naar schatting ook meer dan honderden ‘illegale taxi’s’ rond die jaarlijks duizenden ritten maken. In het uitgaansleven in het land komt het tevens veelvuldig voor. Het lijkt in ieder geval soms eerder op een sociale voorziening dan op crimineel gedrag.

Het is een leuke manier om wat geld bij te verdienen: met je eigen auto voor een klein bedrag mensen vervoeren van en naar de markt, uitgaansgelegenheid of de kerk. Maar doet de chauffeur dit regelmatig, dan ben je illegaal bezig. Formeel is het dan een taxi, waarbij vergunningen, diploma’s en herkenbaarheid nodig zijn. Mocht er iets gebeuren tijdens de rit, dan is de passagier niet verzekerd. Het is voor de politie lastig te bewijzen dat iemand een snorder is: de klant moet aangeven dat hij of zij betaald heeft voor de rit. Alleen als men op heterdaad wordt betrapt, bijvoorbeeld door een undercoveragent, kan een fikse boete worden gegeven.De snorder, van oorsprong trouwens een Jiddisch woord, komt tegenwoordig vooral in de grote steden voor in het uitgaansleven. Maar ook op het platteland, wanneer de locale dancing sluit en er geen bus meer rijdt is er vaak wel iemand te vinden die hen naar huis brengt voor minder dan wanneer ze een taxi bestellen. Vroeger werd de snorder door taxichauffeurs gedoogd, tegenwoordig is het knokken om de klanten. In Amsterdam Zuidoost is de snorder uitgegroeid tot een onmisbare vorm van mobiliteit. Het zijn een tal van factoren aanwezig die het daar in de hand werken:

– Ten eerste zijn snorders vaak gebruikelijk in de landen van herkomst van de bewoners, waar het georganiseerde vervoer te wensen over laat. Men heeft het idee gewoon meegenomen.
– Het openbaar vervoer van het GVB is ontoereikend. De loopafstanden van de halte naar de woning wordt vaak te lang en voor bijvoorbeeld een gezin met 3 kinderen erg kostbaar gevonden. Het voorziet niet in kris-krasrelaties.
– De reguliere taxi’s van TCA zijn ook veel te duur. Het is voor een taxibedrijf ook niet aantrekkelijk om hele korte ritjes van een paar kilometer te rijden. Bovendien zijn er nauwelijks standplaatsen in Zuidoost.
– De gebruikers zijn niet gewend om te fietsen en mensen hebben meestal zelf ook geen auto.
– Sommige inwoners komen moeilijk aan ander betaald werk en hebben een bijstandsuitkering. Het ‘snorren’ is dan een aantrekkelijke bijverdienste.

De rode pijlen zijn voorbeeldrelaties waarin het openbaar vervoer niet voorziet. In andere Nederlandse steden en wijken worden deze afstanden vooral gefietst.

Snorders lijken zo weinig kwaad te kunnen. Het is een win-win-situatie voor zowel de chauffeur als de klant. Maar buiten het feit dat de klant onverzekerd rondrijdt en men eigenlijk belasting zou moeten betalen over de inkomsten, hangt er ook een sfeer van criminaliteit omheen. Er zijn geruchten van onderdrukking en uitbuiting. Sommige snorders zijn waarschijnlijk ook (onbedoeld) drugsrunners en men blijft niet alleen in de wijk, maar verdient ook bij in het centrum van de stad. Ook komen ze uit andere steden, bijvoorbeeld Almere, om in de Bijlmer wat te verdienen.

„In de wagen van mijn snorder ben ik veilig onderdak en veel sneller en goedkoper thuis. En ja, het is illegaal en zwart. Maar ik betaal geen btw, starttarieven en dat soort nonsens. Bij de snorder is wat je ziet, ook werkelijk wat je krijgt. Kortom: laat die jongens met rust, ze zijn nodig in Zuidoost. Zonder hen komen we nergens.”

Schiedam als voorbeeld voor de Bijlmer
Ok, de snorder is illegaal en daar moet de overheid tegen optreden. Maar het is blijkbaar al tientallen jaren óók de oplossing voor een serieus vervoersprobleem. En men is ook al jaren bezig om hier oplossingen voor te vinden. Twee jaar geleden heb ik voor het Stadsdeel, mede als gevolg van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, via mijn toenmalige werkgever ook bekeken welke oplossingen mogelijk zijn. Serieuze alternatieven voor het fijnmazige / kriskrasvervoer waarin de snorder momenteel voorziet waren er niet echt. Uitbreiding van het Wmo-vervoer voor kriskrasritten of het laten rijden van TukTuk’s lijken slechts een druppel op een gloeiende plaat en kost de overheid extra geld. Een particulier initiatief, wat achteraf gezien op de Belbus leek, vroeg veel startsubsidie zonder onderbouwd businessplan. Na de verkiezingen bleef het weer twee jaar stil in de Bijlmer…

Nu lijkt er dit najaar toch een vorm van kriskrasvervoer te gaan ontstaan, met als voorbeeld het Flexvervoer Overschie, zo blijkt uit een interview van 30 maart 2012 met portefeuillehouder Urwin Vyentis te beluisteren op RadioZO. Hoe dit verder uit gaat pakken is nog niet bekend; het raadsbesluit (pdf) is hier niet echt duidelijk over.Polderen met de snorder
Wil men er echt iets aan doen, dan lijkt het beste alternatief nog wel een polderoplossing: de snorder wordt min of meer gedoogd, mits hij of zij als inwoner van Zuidoost bij het Stadsdeel een soort ‘visakte’ koopt waarbij de passagier verzekerd is, zo toch nog enige regulering is en belasting wordt geheven. Daarbij moet een rit beginnen of eindigen in het Stadsdeel en moet hij beloven zich niet met andere (illegale) praktijken bezig te houden. De overeenkomst die het samenreisplatform Toogethr aanbiedt komt daarbij aardig in de buurt. Dit alles in combinatie met een goede handhaving en forse boetes op overtreders. Maar of dat ooit werkelijkheid gaat worden…

Er is een groot verschil tussen de snorders die in grote steden de reguliere taxi’s beconcurreren en het type in de Bijlmer, dat ook een hele sociale functie kent. Eigenlijk is de ‘gereguleerde snorder’ ook dé oplossing voor de vervoersproblemen in kleine Brabantse of Drentse kernen. Voor de overheid zijn er nauwelijks kosten aan verbonden en de klant hoeft geen hoge tarieven voor reguliere taxi’s te betalen, lang te wachten op een Regiotaxi of naar huis te gaan voor het feest begonnen is omdat de laatste bus al om 20:46 gaat.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.