Onderweg met inspirerende voorbeelden van collectief vervoer
Header

Zoeken naar oplossing volle buurtbus

februari 6th, 2012 | Posted by admin in buurtbus

Betere afstemming tussen vervoerder, overheid en verenigingen is gewenst om de problematiek van overvolle buurtbussen aan te pakken. Het openbaar vervoer wordt momenteel, met het frisse weer, zichtbaar vaker gebruikt. Ook de buurtbussen die de kleine kernen bedienen hebben meer klanten, voornamelijk scholieren. Probleem is dat de bus maar 8 reizigers tegelijk mee mag nemen. En dat is nu vaak niet voldoende om iedereen mee te kunnen nemen die bij de halte staat…

Dilemma
Jeroen  (15) wil in deze kou met de buurtbus mee, maar er zitten al 8 mensen in de bus die Jaqueline (52) vandaag bestuurt.  Wat moet ze nou? Hij komt uit het zelfde dorp, gaat elke dag mee en een andere reiziger gaat er over een paar haltes toch uit… Laat je die jongen, zoals het altijd gaat, gewoon even in het gangpad zitten, of houd je je aan de voorschriften en verkoop je nee? Het is een vervelende situatie voor beiden. De gevolgen van (alweer) een volle bus zijn soms zelfs vervelende verwensingen van de achterblijvers naar het hoofd van de vrijwillige chauffeur. Welke oplossingen zijn mogelijk om de problemen in ieder geval te verzachten?Veolia: 8 is vol!
In Brabant heeft vervoerder Veolia de chauffeurs verplicht een contract laten ondertekenen, waarin ze verklaren niet meer dan 8 passagiers mee te nemen. Niet tekenen is stoppen als vrijwillige buurtbuschauffeur. Een heftige maatregel, maar een die niet zomaar uit de lucht komt vallen. Al geruime tijd duiken er berichten op over capaciteitsproblemen bij de buurtbussen. Er zijn verhalen van meer dan 20 personen in de bus. Gelukkig zijn er nog geen ongelukken gebeurd…

De passagiers hebben soms weinig begrip voor ons als chauffeurs, dat we niet meer meenemen dan 8 passagiers

Zoeken naar een structurele oplossing
Geen directe oplossing voor het capaciteitsprobleem dus, maar wél een duidelijk signaal dat Veolia de problematiek serieus neemt. De volgende stap is toe te werken naar een structurele oplossing die tegemoetkomt aan de vervoersbehoefte, maar ook rekening houdt met het kleinschalige karakter van de buurtbus. Het meest pragmatisch is als buurtbusvereniging zelf een auto regelen of een taxi bellen. Echter de kosten hiervan zijn hoog en juridisch is het niet juist om met een eigen auto extra capaciteit te bieden. Met alle goede bedoelingen is dan ook de vraag is of dit een wenselijke situatie is.

Laat de reizigers weten waar ze aan toe zijn
Ook al wordt achter de schermen hard aan een oplossing gewerkt, communiceer in ieder geval naar de reiziger dát er aan gewerkt wordt. Hij of zij heeft bepaalde verwachtingen, gebaseerd op eerdere ervaringen. Maak duidelijk dat de buurtbusvereniging met de beste wil van de wereld iedereen mee wil nemen, maar dat het niet altijd kan. Zijn er alternatieven die je voor kan leggen? Als er in een rit eerder of later vaak nog wel ruimte is, kunnen reizigers hun reisgedrag hier op aanpassen.

Werken naar een oplossing
Vervolgens is het van belang om inzicht te krijgen van de werkelijke situatie. Doen de problemen zich elke dag voor, of sporadisch. Wie zijn de klanten? Voor de korte klap is het inzetten van een extra bus of het inhuren van een taxibedrijf mogelijk, voor langere tijd is dit vaak te kostbaar. Het is daarom zaak om samen (vereniging, vervoerder en decentrale overheid en eventueel het reizigersoverleg) te kijken naar oplossingen.  Moet de frequentie worden verhoogd, route of dienstregeling aangepast of zijn er andere factoren in beeld waar je moeilijk op kan sturen?  Wanneer er geen financiële of organisatorische mogelijkheden zijn om een extra bus in te zetten, is een routewijzing ook mogelijk, zodat gebruik maken van de bus voor een deel van de reizigers minder aantrekkelijk wordt. Geen aantrekkelijk voorstel, maar de kans dat je iedereen mee kan nemen stijgt wel.

Aandacht in het bestek
De buurtbus is een prachtvoorziening dat in deze winterse omstandigheden, zowel buiten als economisch, een prima vangnet is voor de vervoersvraag in kleine kernen. Door de bezuinigingen, en daarmee het strekken of zelfs wegvallen van buslijnen, is de kans groot dat als alternatief meer van dergelijke voorzieningen opgezet en gebruikt worden. Het is aan de overheid om ook voor het kleinschalige vervoer zowel tijdens de concessie en in het PvE voldoende aandacht te geven. Momenteel behelst dit hooguit een paar A4’tjes. Dat betekent niet dat er harde protocollen geschreven moeten worden of er altijd meer geld bij moet komen om de groeiende vervoersvraag te kunnen beantwoorden. Maar het is wel zaak om samen met de vervoerder hiervoor verantwoordelijkheid te nemen om deze voorziening betrouwbaar en betaalbaar te kunnen houden.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.