Onderweg met inspirerende voorbeelden van collectief vervoer
Header

Agendatip: Middagbijeenkomst Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer

april 16th, 2012 | Posted by admin in media | taxi | toegankelijkheid | vrijwilligers

Op dinsdagmiddag 22 mei 2012 organiseert het KennisPlatform Verkeer & Vervoer in het Utrechtse Galgewaardstadion weer een bijeenkomst doelgroepenvervoer. Bijzondere aandacht is er in deze sessie voor duurzaamheid en aanpak ouderen en mobiliteit.

Op het snijvlak van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer zijn twee interessante deelsessies te bezoeken. Ten eerste vertelt de heer Boy van den Berg, voorzitter van de BuurtbusPlusvereniging Neede, over het project Vlearmoesbus (KpVV factsheet over deze vorm van vervoer). Deze vorm van lokaal van-deur-tot-deurvervoer is geïntegreerd in de buurtbusvereniging. Men put uit dezelfde vrijwilligerspool en rijdt met de ‘ouderenbus’ ook enkele versterkingsritten voor de buurtbus. Een win-win-situatie dus. De heer Van den berg gaat specifiek in op hoe het vervoer in de praktijk werkt en of er vrijwilligers te vinden zijn waar je van op aan kan – anders dan de buurtbus omvat dit vervoer namelijk ook een belangrijke zorgcomponent.Een tweede deelsessie is in handen de provincie Fryslân. Deze provincie kenmerkt zich door de honderden kleine dorpen, die onmogelijk frequent door het reguliere openbaar vervoer allemaal bediend kunnen worden. Wanneer men ook nog wil inzetten op een frequent rijdend gestrekt lijnennet, ontstaan soms behoorlijke afstanden naar de haltes. De provincie beraadt zich momenteel op de vraag hoe het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer elkaar kunnen versterken. Dat kan als de klassieke maar dure vorm van Regiotaxi, maar misschien kan ook inspiratie gehaald worden uit de rijke historie van coöperaties – passend bij 2012.

De middag is bedoeld voor ambtenaren werkzaam bij de gemeente, decentrale overheid of het Rijk, OV- en taxivervoerders, vertegenwoordigers van gebruikers, leveranciers en ter zake kundige adviseurs en kennisinstituten. Aanmelden kan HIER.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.