Onderweg met inspirerende voorbeelden van collectief vervoer
Header

Agendatip: bijeenkomst doelgroepenvervoer Zuid-Holland

mei 28th, 2012 | Posted by admin in media | taxi | toegankelijkheid | wmo-vervoer

Het Provinciaal Platform Mobiliteit van Zorgbelang Zuid-Holland heeft samen met het KpVV op 28 juni in Berkel en Rodenrijs een themadag georganiseerd rondom de ontwikkelingen van het doelgroepenvervoer.

De afgelopen jaren is het doelgroepenvervoer vaak onderwerp van discussie geweest. Veelal betrof deze discussie de kwaliteit van dit vervoer. Het doelgroepenvervoer vormt in samenhang met de verschillende vormen van (aanvullend) openbaar vervoer een complex en versnipperd aanbod. In positieve zin zou je dit ook lokaal maatwerk kunnen noemen, maar feit is wel dat men nog altijd veel ‘langs elkaar heen werkt’. Hoe kan dit beter?

Er vinden momenteel veel ontwikkeling plaats binnen het speelveld: zoals het steeds toegankelijker maken van het reguliere OV, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap geldt ook voor het OV en de transitie van AWBZ naar Wmo in 2013/2014, waarbij het vervoer een belangrijk element is. Winst is er zeker te halen, maar wat kan of moet de cliënt dan in gaan leveren?

Al deze aspecten komen aan bod tijdens de themadag van Zorgbelang Zuid-Holland op 28 juni in zalencentrum Rehoboth, Wilheminastraat 2, Berkel en Rodenrijs. het programma begint om 10:00 en duurt tot circa 15:00.

Deze dag is bedoeld voor ambtenaren, vervoerders, adviseurs, vertegenwoordigers van cliënten, gebruikers van het vervoer en andere geïnteresseerden. In verband met het aantal lunches en ten behoeve van de indeling in groepen is aanmelden dringend gewenst. Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.